Domů » Archiv stránek » Volby 2021 » Občanská dohoda – volební program hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES

Občanská dohoda – volební program hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES

  • od

Občanská dohoda – volební program hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES

Svoboda a odpovědnost

Volím OČ – volím normální život

Naše děti čekají na naše činy

Osobní svoboda je to nejcennější, co máme

Budoucnost je odpovědnost, odpovědnost je budoucnost.

Už nikdy nezavřeme!

Co nikdy neuděláme:

Nebudeme:– omezovat osobní svobody- uzavírat obchody a služby- zavírat školy- bránit ve sportu a volném pohybu- zvýhodňovat nadnárodní firmy na úkor středních a malých podnikatelů- testovat zdravé dospělé a děti- nařizovat povinné očkování a testování- porušovat Ústavu ČR a zákony- nezneužijeme policii a armádu proti občanům ČR- nedopustíme odloučení rodinných příslušníků- nezneužijeme nouzový stav- nikdo ze zvolených zástupců OČ nebude kumulovat státní funkce- nedopustíme střet zájmů- nedopustíme ekonomickou likvidaci živnostníků

………..už nikdy nedopustíme omezení našich práv a svobod

Co uděláme za prvních sto dnů:– Zrušíme všechny vládní nařízení spojené s nouzovým stavem nebo pandemickým zákonem nebo zákonem o ochraně zdraví- Zřídíme parlamentní vyšetřovací komisi a zahájíme vyšetřování všech zločinů, které spáchala tato vláda, s cílem odsoudit pachatele s náhradou škody z jejich vlastních majetků. A tím zahájíme osobní, trestní a hmotnou odpovědnost politiků- Zahájíme audity veřejných zakázek během nouzového stavu- Udělíme generální amnestii pro všechny pokuty udělené v souvislosti s přestupky vázané na nouzový stav,krizový zákon, pandemický zákon a zákon o ochraně zdraví- Spustíme záchranný program, který představíme před volbami na podporu malého a středního podnikání, s možností odeslání žádostí ještě před volbami tak, aby finanční plnění proběhlo ihned.- Zahájíme personálního audit jednotlivých ministerstev a státních institucí s cílem zefektivnit státní správu.

Co budeme dělat během volebního období:

DOPRAVA– dokončíme páteřní síť dálnic – rozbouráme dosavadní struktury v ŘSD a v dalších podnicích s cílem eliminovat korupci při zadávání státních zakázek na dopravní stavby.  – motivační program pro slušné řidiče                                                                                  – zjednodušíme pravidla silničního provozu a bodovacíhosystému- zrušíme mýtné na silnicích první třídy- zvýšení poplatků mezinárodní tranzitní dopravy- zavedení tolerance alkoholu u řidičů 0,5 promile

FINANCE– zachováme českou korunu a zaručíme právo občanů na hotovostní platbu     – zrušíme EET- zrušíme povinnost vyplňovat dotazníky statistických úřadů- úplná digitalizace komunikace s úřady- zrušíme dotace politickým neziskovým organizacím- zavedení občanské dohody definující výši plateb sociálního a zdravotního pojištění    – nastavení jasných pravidel účasti a odměňování dobrovolných hasičů v případě krizového stavu- zrušení firmy po 10-ti letech ve ztrátě- zavedeme vyrovnaný rozpočet- zvýšení slevy na daň z příjmu na 3 a další dítě     

KULTURA– budeme chránit naše tradiční hodnoty a kulturu- obnovit kulturu s důrazem na naše křesťanské tradice, které je nutné v dnešní době chránit- budeme posilovat ochranu českého jazyka- zrušíme poplatky za televizi a rozhlas- snížení DPH na knihy

OBRANA– zavedeme dobrovolnou roční vojenskou službu- obnovení národní hrdosti a vlastenectví

PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI– zrušíme plošné nařízení- zavedení adresného sociálního systému s cílenou pomocí- nárok na podporu v nezaměstnanosti podmíněnou částečným úvazkem pro veřejno-prospěšné práce- zvýhodníme pracující samoživitele      – dětem umožníme přispívat na penzi svých rodičů       – snížení věku pro odchod do důchodu za každé vychované dítě                                                                      

ZDRAVOTNICTVÍ– založení institutu složeného z odborníků k výzkumu a řízení opatření v případě dalších pandemií- zrušení testování zdravých lidí- zrušení povinného očkování proti COVID- přesunutí očkování k obvodním lékařům- zjednodušení vzdělání sester na evropské standardy- zavedení spravedlivého systému proplácení přesčasůzdravotnického personálu- zahájení kampaně na posílení imunity v návaznosti na zdravý styl života- zpětné bonusy pro pojištěnce s minimálním čerpáním zdravotní péče

MÍSTNÍ ROZVOJ– Ministerstvo pro místní rozvoj zrušíme, část jeho agendy převezme ministerstvo průmyslu a obchodu. Většinu kompetencí převezmou kraje a obce s rozšířenou působností.

PRŮMYSL A OBCHOD.        – vypracování koncepce zdrojů pro příštích 10 let  – omezení dotací obnovitelných zdrojů zvyšujících cenu energií – zrušení dotací nadnárodních společností ze státního rozpočtu- zjednodušení stavebního řízení- podpora výstavby bytů do 70 m2 a to nulovým DPH a novomanželskou půjčkou    – zákaz přimíchávání biosložky do paliv                                                                                         

Školství– snížení administrativy učitelů- zvýšení podílu řemeslných oborů ve školství

Sport– nastavení jasného financování sportu- adresné uplatnění jednotlivých dotací- zrušení Národní sportovní agentury, návrat agendy pod Ministerstvo školství- podpora mládežnického sportu- kontrola investic na základě samo udržitelnosti projektu minimálně 10 let- výstavba multifunkčních hal v okresních městech- návrat dětí ke sportu

Spravedlnost– zavedení povinnosti Ústavního soudu aktivní ochrany Ústavy ČR na základě, již vydaných rozhodnutí/ rozšíření pravomocí ÚS, aby musel aktivně chránit Ústavu ČR- snížení počtu zákonodárců, kteří mohou vznést ústavní stížnost na 5 a to v každé komoře Parlamentu- během nouzového stavu se nesmí schvalovat zákony ve zkráceném řízení, které úzce nesouvisí s tímto stavem- zákony schválené v nouzovém stavu ve zkráceném řízení budou platit pouze po dobu nouzového stavu/ reforma krizového zákona a zákona o bezpečnosti- KSČ mimo zákon- Povinná úhrada nákladů vězňů během výkonu trestu- Většímu vyměřování alternativních trestů- Reforma způsobu trestání tak, aby tres plnil svůj účel v podobě eliminace další recidivy

Zahraniční věci– Zůstaneme členy EU – Usilovat o reformu EU zevnitř- nebudeme přijímat ekonomické uprchlíky- migranti žádající o azyl musí přijmout naše hodnoty, kulturu a jazyk- budeme vystupovat jako sebevědomá a samostatná země

Zemědělství– zákaz pěstování technických plodin určených pro biosložky- zákaz dovozu palmového oleje- zákaz záboru zemědělské půdy- zvýšení soběstačnosti českého zemědělství 

Životní prostředí– zadržování vody v krajině- likvidace invazních, nepůvodních rostlin a podmínky pro přírodní rovnováhu- zrušení dotací na elektroauta- zrovnoprávnění podmínek pro elektroauta a auta na fosilní paliva

Domů » Archiv stránek » Volby 2021 » Občanská dohoda – volební program hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES

Tvoříme program – volby 2021

  • od

Úvod: 
Vláda, která vznikne z říjnových parlamentních voleb, bude úplně jinou vládou, než občané ČR  znali do dnešních dnů. Musí to být vláda plná odborníků, která bude mít za úkol vrátit lidem osobní svobodu a zodpovědnost. Obnovit hospodářství v ČR, organizačně a personálně posílit zdravotnictví, vypracovat záchranné celoplošné kompenzační balíčky, které konečně pomůžou podnikatelům, živnostníkům a lidem co už o své podnikání přišli, ale zůstali jim dluhy. Bude to vláda z lidí, kteří si dokázali vydělat svojí šikovností a prací na své živobytí. Musí to být  lidé z praxe a ne lidé přisátí na státní rozpočet. Hodně lidem bylo jedno jaké nemehlo vládne, protože měli svoji svobodu a živnost či podnikání. Teď jim tato vláda vše bere a proto se ozvali! Víme, že bez nás to nepůjde, nemůžeme dopustit, aby zase zasedl podobný Parlament jako dnes. Kdyby fungoval, nikdy by nevzniklo naše hnutí. Jen neschopnost vlády a Parlamentu ČR nás donutilo se zvednout od svých živností, které opravdu máme rádi!

Máme co nabídnout.  V našich řadách jsou již dnes manažeři, podnikatelé, živnostníci ze všech odvětví ekonomiky, kteří vědí jak zacházet se svými penězi, se svými zaměstnanci  a hlavně mají vytrvalost a houževnatost z českého  konkurenčního prostředí.

Chceme a musíme významně zasáhnout se svými zkušenostmi z podnikání do chodu budoucí vlády.  

Chceme stabilní podnikatelské prostředí s rovnými podmínkami pro všechny. Chceme malý levný stát s co možná největší digitalizací státní správy a samosprávy.

Chceme posílit a zkvalitnit školství, zdravotnictví, protože bez evropských platů pro učitele a zdravotníky nemůžeme nikdy Evropu dohnat. 

Chceme vrátit děti do škol, bez testování či omezování jejich osobních svobod. Musíme jim vrátit dětství.

Chceme jasný pandemický plán, který řeší i důsledky jeho zavedení. 

Chceme adresnou sociální politiku a chránit ohrožené skupiny obyvatel,  ať před pandemiemi či sociálním vyloučení ze společnosti. 

Chceme normální svět, kde každý občan má svá práva, může se svobodně rozhodnout o svém životě, kde se vyplatí pracovat.

Vytváříme programové skupinky odborníků na zdravotnictví, ekonomiku, školství a obnovu  živnostenského  podnikání v ČR. Jednotlivé programy budeme postupně zveřejňovat. Kdo by měl zájem pracovat v těchto programových skupinkách pište na jiri@chciplpes.cz

Jeden z bodů programu našeho hnutí Chcípl PES – Otevřeme Česko bude generální pardon pro podnikatele, živnostníky a fyzické osoby, kteří v boji proti babišově totalitní vládě, byli pokutování. Byli pokutováni za to, že bojovali o své přežití a proti ohýbání a porušování Ústavy ČR. Pomocí odvolávaní vydržme ve svém vzdoru do října 2021!