Domů » Odmítáme novelu zákona o ochraně veřejného zdraví

Odmítáme novelu zákona o ochraně veřejného zdraví

  • od

Hnutí Otevřeme Česko – chcípl PES odmítá předloženou novelu návrhu vládního zákona o ochraně veřejného zdraví, neboť jsme přesvědčeni, že je protiústavní.

Nejenže zákon omezuje svobody a práva našich občanů, ale skrytě zavádí tzv. covid pas.

Parlament se již v minulých čtrnácti dnech dvakrát snažil zařadit tuto novelu na pořad jednání Poslanecké sněmovny. Každý z nás má volbu. Volba je to, co nás odděluje od totalitních režimů a rozvojových zemí. Volba znamená svobodu, ale také odpovědnost. Zítra budou naši poslanci znovu hlasovat o novele Zákona o ochraně zdraví. Tato novela zásadně omezí naše volby. Rozdělí občany na ty, kteří mohou do zahraničí, kteří mohou na koncert, na další veřejná místa a ty, kteří o tuto volbu přijdou.

Touto novelou dojde k zásadnímu omezení našich svobod.

Povinnost testů a očkování bude při jakémkoliv shromažďování, a to nejen veřejném, ale i soukromém. Policie tak bude moci zasahovat na jakémkoliv shromáždění s odůvodněním kontroly covid pasů. Vracíme se do doby, kdy mocenské struktury dostávají do ruky nástroj na potlačování vlastních názorů. Neboť ti, kteří se nepodvolí, budou neustále perzekuování pod rouškou ochrany zdraví. Pokud dojde ke schválení této novely zákona, přijdeme o možnost svých voleb, svého svobodného rozhodování. Naše svobody a možnosti budou určovat jiní podle toho, jak budeme hlasitě podporovat názory vládní garnitury. Dalším hrubé porušení České ústavy je narychlo přijaté opatření ministerstva zdravotnictví, které zavedlo s okamžitou platností toto: ,, Koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry“.

Podobných metod využívají diktátoři např. v KLDR. Toto nařízení, které bylo vyhlášeno v pondělí večer a platí od dnešního rána, je naprosto účelově zaměřené na omezení osobních svobod a je v přímém rozporu s výrokem Nejvyššího správního soudu. Pokud Vám nejsou lhostejné Vaše svobody, přijďte zítra na Malostranské náměstí a hlasitě projevte svůj názor!

V Praze dne 8.6. 2021 – Jakub Olbert, předseda a Jiří Janeček, místopředseda Otevřeme Česko – Chcípl PES 731 142 999