Domů » Odpověď na nabídku spolupráce s SPD

Odpověď na nabídku spolupráce s SPD

  • od

Chcípl PES společně se svými partnery bude spolupracovat s jakoukoliv politickou stranou nebo hnutím, které bude stejně jako my hájit práva a osobní svobody garantované Ústavou ČR.

Pokud dopustíme porušování zákonů v zájmu „vyššího blaha“, nastavíme tak novou normu, která právní řád posune na druhé místo v základních hodnotách naší země. Kde není respektováno právo, tam nastupuje anarchie nebo totalita.

Proto vítáme iniciativu Tomia Okamury a celé SPD, která svou výzvou deklaruje vůli bojovat za stejné hodnoty, za které bojujeme my. Tuto výzvu přijímáme a jsme připraveni táhnout za jeden provaz proti bezpráví páchaném na českém národu.

Rádi přivítáme zástupce SPD v neděli 28.11.2021 na pódiu Festivalu odvahy a svobody, který začíná na Letenské pláni ve 13:00.Naše svobodná budoucnost závisí na každém z nás.

Jakub Olbert, Jiří Janeček

Chcípl PES

Výzva Tomia Okamury je přístupná zde – https://www.facebook.com/tomio.cz/photos/a.661866533824165/5058394207504687/