Domů » Jindřich Rajchl: 5 kritických bodů novely pandemického zákona:

Jindřich Rajchl: 5 kritických bodů novely pandemického zákona:

1) Česká republika se stane dekretální republikou, kde celou zemi mohou řídit ministr zdravotnictví, ministr vnitra a ministr obrany jediným nařízením. Dochází k naprosto zásadnímu přesunu pravomoci ve prospěch moci výkonné na úkor moci zákonodárné. Pokud tohle sněmovna se senátem schválí, tak se zrovna můžou rozpustit, protože budou již téměř naprosto zbytečné. Ministři budou moci nařídit povinné očkování už nikoliv formou zákona či vyhlášky, ale jedním jediným nařízením. Pokud jej pak nesplníte, hrozí vám milionové pokuty.

2) Karanténu bude možné nařídit formou sms. Ta bude považována za doručenou okamžikem odeslání. Bez ohledu na to, jestli jste si ji přečetli nebo ne, budete vystaveni riziku vysokých pokut, pokud porušíte povinnost, kterou vám bude tato sms nařizovat.

3) Pokuty byly nastaveny vpravdě drakonicky. Nadto novela zavádí povinnost ukládat pokuty u horní hranice sazby (tedy k 1 milionu Kč pro fyzické osoby), pokud porušíte současně pandemický zákon i zákon o ochraně veřejného zdraví. Což se vám může podařit velmi snadno, neboť se ustanovení v těchto dvou zákonech často překrývají.

4) Novela obsahuje celou řadu zcela vágních a neurčitých pojmů. Ministři nám tak mohou nařídit v podstatě naprosto cokoliv. Stejně tak není například určeno, kde má nařízená karanténa probíhat. Je tedy možné, že vás KHS odešle do karantény na jiné místo, než je váš domov.

5) Účinnost zákona není nijak omezena. Jak už jsem tedy psal včera – dříve jsme provolávali „se Sovětským svazem na věčné časy“, nyní pro změnu budeme žít s pandemií na věčné časy. Dnes jsem měl tu možnost mluvit v Mostě s jedním s disidentů, který byl za své politické názory vězněn komunistickým režimem. Řekl jsem mu, že už to je zase jako za bolševismu. On na to prozaicky odpověděl – „ne, už je to horší.“ Musím mu bohužel dát za pravdu.

Zdroj: https://www.facebook.com/rajchl.jindrich