Domů » Stávka dopravců, výzva vládě – Chcípl PES

Stávka dopravců, výzva vládě – Chcípl PES

Stávka dopravců, výzva vládě

Po dvouletém protizákonném rabování středního podnikání přichází další krize. Oslabené podniky a živnostníci čelí prudkému nárůstu nákladů. Růst cen energií, paliv a základních surovin o desítky, někdy i stovky procent je pro mnohé z nás likvidační. Vlády okolních zemí jsou si vědomy, co je páteří ekonomiky. Proto také snižují daně, stropují ceny základních komodit, odkládají splátky úvěrů. Česká vláda se věnuje zejména válce a katastrofa středního stavu s dopadem na zbytek společnosti ji nechává chladnou. Již několikrát žádaly odbory a oborové skupiny otevřené jednání a pomoc při této krizi. Bohužel to není atraktivní téma současnosti. Cena základních vstupních nákladů jako jsou pohonné hmoty a energie jsou časovanou bombou pro celou ekonomiku. Jestli se ihned nebudou naši zákonodárci tímto problémem zabývat, roztočí se spirála zvyšování cen a následné chudoby.

Proto vyzýváme Vládu a Parlament České republiky, aby okamžitě zastropovaly ceny u pohonných hmot a energií a následně začaly jednat se zástupci jednotlivých oborů.

Dnes bude Poslanecká sněmovna hlasovat o části záchranných opatření. Pokud se poslanci obrátí zády ke svým voličům, bude to pro nás jasný signál pohrdání problémy celé společnosti.

V případě dnešního zamítnutí za stropování cen energií a pohonných hmot vyhlásíme na pátek stávkovou pohotovost. Ta bude trvat 7 dní. Pokud vláda ani Parlament nepřijme ochranná opatření, vyhlásíme celorepublikovou stávku na následující pátek všech zasažených odvětví. Stávku bude doprovázet demonstrace za snížení cen energií a pohonných hmot, které devastují rozpočty rodin v celé zemi.

Kontakt:

Jakub Olbert – Chcípl PES

Jiří Janeček

www.chciplpes.cz