Domů » ČR je ve válečném stavu? Aneb ministr si plete pojmy a dojmy

ČR je ve válečném stavu? Aneb ministr si plete pojmy a dojmy

Dostala se ke mně reportáž, kde ministr školství Petr Gazdík prohlásil „Česká republika je ve válečném stavu“. Vzhledem k tomu, že už dva roky nesleduji zprávy na hlavních televizních stanicích, jsem se v první chvíli lekla, že mi něco uniklo a jestli už nemám mít sbalené evakuační zavazadlo a čekat na výzvu k přesunu do některého z (nefunkčních) krytů civilní obrany. Naštěstí to s „válečným stavem“ v ČR není tak horké, jak nám někteří čelní představitelé naší země prezentují.

Dle čl. 43 odst. 1 Ústavy rozhoduje o vyhlášení válečného stavu parlament, a to za předpokladu, je-li Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. Mezinárodním smluvním závazkem se v tomto případě myslí především členství ČR v NATO a jedná se o závazek ke vzájemné spolupráci v oblasti bezpečnosti členů tohoto spolku. Na okraj podotýkám, že Ukrajina není členem NATO, proto případná vojenská pomoc nespadá mezi povinnosti ČR.

Dle čl. 39 odst. 3 Ústavy je k přijetí usnesení o vyhlášení válečného stavu třeba souhlasu nadpoloviční většiny VŠECH poslanců, tj. 101 a nadpoloviční většiny VŠECH senátorů, tj. 41.

V zákoně 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, jsou zakotveny tři stupně mimořádných stavů, které mohou být vyhlášeny, zejména je-li BEZPROSTŘEDNĚ ohrožena svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy. Jedná se o nouzový stav (občanům již velmi dobře znám), stav ohrožení státu a válečný stav.

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že nejsou splněny podmínky pro to, aby byl vyhlášen na území ČR válečný stav. Svrchovanost ani územní celistvost není válečným konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou ohrožena. Ani jeden z uvedených států není členem NATO, proto nelze vyhlásit válečný stav z důvodu plnění mezinárodních závazků.

Je tristní, že člen vlády, navíc ministr školství, se veřejně dopouští zcela nepravdivých výroků, které mohou vyvolat u části obyvatel značné znepokojení. Mám sice pochopení pro určité nepřesnosti, které mohou být ústně proneseny bez předchozí přípravy, ale prohlašovat veřejně, že jsme ve válečném stavu, když v oblasti východní Evropy probíhá skutečný ozbrojený konflikt, je nejen nezodpovědné, ale lze toto považovat za výrok hraničící s trestným činem šíření poplašné zprávy (s ohledem na poslaneckou imunitu pana ministra právně nepostižitelné, resp. postižitelné pouze se souhlasem poslanecké sněmovny).

Myslím, že každý člen vlády by měl v této situaci pečlivě volit slova, tím spíš, pokud se jedná o člověka stojícího v čele ministerstva školství, které je odpovědné za vzdělávání dalších generací. Nejen, že jsme v poslední době svědky násilné manipulace historickými fakty, ale někteří zcela nepokrytě manipulují už přímo současným stavem věcí.

https://fb.watch/c3MicMOcNi/

Autor: Mgr. Šárka Oharková, Mgr. Ivana Nová, advokátní kancelář