Domů » Výběrové řízení – kulturní památky

Výběrové řízení – kulturní památky

Hnutí PES s žádostí o grant Ministerstva kultury vypisuje výběrové řízení

„ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH SYMBOLŮ A VLAJEK CIZÍCH ZEMÍ Z KULTURNÍCH PAMÁTEK ČESKÉ REPUBLIKY.“

Během posledního měsíce se Kulturní památky České republiky staly terčem aktivistů, kteří bez úcty k naší historii a národní hrdosti protizákonně umístili symboly a vlajky cizího státu. Stát má za úkol pečovat o kulturní památky, o jejich zachování, zpřístupňování a vhodné využívání tak, aby se podílely na rozvoji kultury, umění, vědy a vzdělávání, formování tradic a vlastenectví.

Vyvěšení cizích státních vlajek na Národních kulturních památkách je v rozporu se Zákonem č. 20/1987 Sb., Zákon o státní památkové péči v §35 odst.1, písm. c).

Podmínky pro uchazeče výběrového řízení:

  • uchazeč musí být starší 18 let,
  • uchazeč si sám vyhledá kulturní památku, která se stala terčem aktivistů a je na ní protizákonně umístěn symbol nebo vlajka cizího státu,
  • uchazeč zašle na e-mailovou adresu info@hnutipes.cz kontaktní údaje, fotografii památky, ze které bude zřejmé poškození kulturní památky a zároveň nabídne vyhlašovateli podmínky, za kterých provede odstranění závadného stavu v podobě protizákonně umístěného symbolu nebo vlajky cizího státu),

Podmínky vyhlašovatele výběrového řízení:

  • odstraňovaný symbol nebo vlajka cizího státu nesmí být porušen,
  • při odstraňování symbolu nesmí dojít k újmě na majetku nebo zdraví,
  • uchazeč má uzavřené pojištění na případné škody způsobené při odstranění symbolů.

Postup vyhodnocení nabídky:

  • vyhlašovatel vyhodnotí nejpozději do tří dnů nabídku a následně bude uchazeče informovat o výsledku vyhodnocení nabídky

Odměna:

  • odměna je splatná v hotovosti na adrese hnutí nebo bezhotovostně dle dohody.

Termín:

  • výběrové řízení je vyhlášeno na dobu neurčitou

Účelem výběrového řízení – veřejné soutěže je zachování kulturního bohatství České republiky a zdravého rozumu.

Odstranění cizích státních symbolů a vlajek není přestupkem podle platných zákonů ČR.

Ochrana Národních kulturních památek je povinností každého občana České republiky, a to zejména z důvodu ochrany našich tradic a národní hrdosti.