Domů » Vakcíny – výzva poslancům a senátorům

Vakcíny – výzva poslancům a senátorům

Česká republika utrácí měsíčně stamiliony Kč za vakcíny proti COVID-19, které z velké části nebudou využity. Pošlete senátorům a poslancům Parlamentu ČR výzvu k podání podnětu k Nejvyššímu kontrolnímu úřadu na přezkoumání hospodárnosti nákupu očkovacích látek.

Doporučený text mailu, přílohy a adresy zákonodárců naleznete níže na této stránce.

Video – Výzva zákonodárcům k podnětu Nejvyššímu kontrolnímu úřadu: https://www.facebook.com/chciplpes/videos/712531913288216


Doporučený text mailu:

Vážená paní poslankyně/senátorko, / vážený pane poslanče/senátore,

tímto Vás jako voleného zástupce lidu zdvořile žádám, aby byl Vámi nebo Vaší politickou stranou či jiným orgánem zákonodárné moci podán podnět Nejvyššímu kontrolnímu úřadu ČR, aby prověřil hospodárnost nákupu očkovacích látek proti COVID-19. Z mě dostupných podkladů, které Vám zasílám přílohou této žádosti, vyplývá:

  • Ministerstvo zdravotnictví uhradilo od ledna 2021 do dubna 2022 společnosti Pfizer, spol. s r.o. za očkovací látku Comirnaty více než 8,2 mld. Kč,
  • za tyto finanční prostředky Česká republika obdržela 20.640.180 očkovacích dávek,
  • z nichž bylo 14 673 088 dávek „vyočkováno“ (71 %),
  • ke dni 30.4.2022 přebývalo téměř 6 milionů dávek v orientační pořizovací hodnotě 2,7 miliardy Kč.

Dle veřejně dostupných informací by mělo být do ČR ještě v tomto roce dodáno i ostatními výrobci zhruba 11,6 mil. dávek a v roce 2023 dalších 11 mil. dávek.

Za situace, kdy se dlouhodobě zvyšuje schodek státního rozpočtu a opadá zájem o očkování proti COVID-19 (v dubnu 2022 bylo „vyočkováno“ jen 6 % dodaných a uhrazených dávek vakcíny Pfizer Comirnaty), jsem toho názoru, že nakupovat další miliony dávek vakcín a skladovat je při mínus 60 až mínus 90 °C, než se spálí, je krajně nehospodárné.

Děkuji za Váš čas a podání podnětu Nejvyššímu kontrolnímu úřadu ČR, s pozdravem

………………………

Přílohy mailu:


Mailové adresy: