Domů » Archiv stránek » Inventura politických slibů » Inventura politických slibů – digitalizace

Inventura politických slibů – digitalizace

Jedním z největších příjmů státního rozpočtu jsou daně zpracovávané Finanční správou, a to – daň z přidané hodnoty, daň z příjmu fyzických osoba a daň z příjmu právnických osob (úhrnem 37 %). Zde by měla být digitalizace prioritou.

Finanční správa k 31.12.2020 zaměstnávala 15.714 zaměstnanců. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi představovala 554,7 mil. Kč. Meziroční nárůst čerpání na této položce 35,4 mil. Kč je zejména ovlivněn výdaji za „Prováděcí smlouvu na poskytování základního pozáručního servisu, zhodnocení v rámci pozáručního servisu, Hot-line, technické podpory, konzultačních a koordinačních služeb systému ADIS“, které k 31. 12. roku 2020 činní 129,3 mil. Kč (v roce 2019 za obdobné služby cca 76,6 mil. Kč, tj. meziroční nárůst o 52,7 mil. Kč).[1]

ADIS – Automatizovaný daňový informační systém:

Vlastník práv – IBM Česká republika, s.r.o., zaveden v roce 1993

Lze používat kurzor myši – Ne

Přepínání panelů nebo oken – Ne

Systémové prostředí – AIX z roku 1986

Náklady na provoz od roku 2011 do 2020 – 691.142.770,44 Kč [2]


[1] Výroční zpráva Finanční zprávy za rok 2020, Link zde

[2] Poskytnuté informace dle Zák. č. 106/1999 Sb.