Domů » Archiv stránek » Inventura politických slibů » Inventura politických slibů – právní prostředí

Inventura politických slibů – právní prostředí

Říká se, že neznalost zákona neomlouvá. V současné době platí podle odhadu více než dva milióny platných zákonů, norem, vyhlášek, předpisů a nařízení. Jen 38.000 právních předpisů by potřebovalo k tisku 800.000 – 1.000.000 normostran.[1]

Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., někdejší předseda Nejvyššího soudu, nyní ústavní soudce [2]

„Laik se v tom už nevyzná. A musíme si v té souvislosti připomenout, že právo je účinné jen tehdy, pokud platí, že ti, kdo jej mají dodržovat, znají jeho obsah … Spočítali jsme si, že jen od roku 1990 byl občanský soudní řád novelizován 155krát a trestní řád 107krát … Vrátím-li se k vaší otázce, o mnoho problematičtější však je, že právo často dostatečně neznají ani právníci z praxe. To může přirozeně poškozovat jejich klienty … A opět za to, alespoň zčásti, může množství každoročně přijímaných nových právních norem … Je třeba rozlišit, zda nové právní normy vznikají jako přirozená reakce na vývoj ve společnosti, anebo z politického populismu.“

JUDr. Josef Baxa, někdejší předseda Nejvyššího správního soudu, nyní soudce téhož soudu [3]

„Jsme tady svědky určité tendence, a je to zase, bych řekl, až se to dotýká svobody každého jednotlivce. Že nám tady každému občanovi přibývají stále různé povinnosti a někdy ta veřejná správa zapomíná, jestli ta povinnost je skutečně nutná a jestli ta povinnost není jen proto, aby si sama ulehčila svojí práci … Všeobecně kritizuji, a opakovaně kritizuji přemíru tu právní regulace. Protože, krom toho, že právo není v dobré kondici. Koukejte (ukazuje knihovnu) – první řada jsou zákony platné od roku 1918 do listopadu 1989. Ty dvě řady pod tím jsou roky naší svobody… Aby to právo fungovalo, tak musí být srozumitelné, musí být seznatelné. Jako vážně míněný úkol, spíše strategii, byl považoval dát do pořádku právní prostředí.“

Ptáte se, proč je výše uvedený graf pouze do roku 2009? Protože Ministerstvo vnitra již radši novější graf nevydalo – byla by to politická sebevražda.


[1] Poskytnutí informace Ministerstvem vnitra ČR, link zde

[2] Článek uveřejněný na webu Nejvyššího soudu, link zde

[3] Reportáž Seznamzpráv, link zde