Domů » Archiv stránek » Inventura politických slibů » Inventura politických slibů – rozvoj venkova a jeho stárnutí

Inventura politických slibů – rozvoj venkova a jeho stárnutí

Princip koncentrace aktivit zasahuje především nejmenší sídla, která postupně ztrácejí svoji demografickou i ekonomickou soběstačnost. Udržení dostupnosti některých komerčních (obchody) ale i veřejných služeb v nejmenších sídlech vyžaduje vyšší nároky a vyšší náklady pro provozovatele těchto sítí.

Venkovské obce v mezilehlých nebo periferních územích ale ztrácejí obyvatele a dochází k postupnému úbytku počtu obyvatel, snížení jejich sociální a ekonomické stability.“[1]

„Pro obec není důležitý pouze počet jejích obyvatel, ale také věkové složení. A to pro nejmenší obce již nevypadá dobře. Malé obce mají v rámci velikostních skupin nejvyšší podíl seniorů (20,8 %) a nejnižší podíl dětí 15,1 %) na počtu obyvatel, které v nich žijí.“ [2]

„Z konkrétních dat je možné shrnout, že mladší lidé odcházejí do měst a starší zpět na venkov, příp. do zázemí větších měst.

Jak je uvedeno výše, spíše než vylidňováním trpí český venkov stárnutím populace, jak ukazují statistická data (výjimkou je zejména vlivem suburbanizace mladší populace Středočeského kraje). Je proto nutné řešit zejména otázku, jak na venkově udržet mladší lidi.

Je nicméně důležité, aby se na venkově nejen dobře žilo, ale aby se v ČR formoval pozitivní image venkova, který je v současnosti značně poškozen. Pokud na venkově bude kvalitní život, ale v rámci společenského diskurzu se bude utvářet obraz venkova jako zaostávajícího území druhé kategorie,
nebude venkov nikdy dostatečně atraktivní pro bydlení, příp. investice, rekreaci apod. Stejně důležité jako zkvalitňovat život na venkově, je proto utvářet obraz venkova jako území dobrého pro život. Toto je úkolem všech aktérů rozvoje venkova. [3]


[1] Česká demografická společnost, z.s., Link zde

[2] Magazín českého statistického úřadu, Link zde

[3] MMR, koncepce rozvoje venkova, Link zde