Domů » Archiv stránek » Jak postupovat proti pokutě

Jak postupovat proti pokutě

Dobrý den,

Vyplácíme pokuty za návštěvu restaurace. Na email vondracek@svobodni.cz prosím zasílejte kopii pokuty, jméno, tel. Pokuta bude posouzena a zaplacena na příslušný úřad. Pokuty pro provozovatele nadále řeší Jakub Olbert +420 733 555 822

Pod odkazem níže naleznete formulář k podání odporu, který je opravným prostředkem v případě, kdy jste obdrželi od úřadu poštou či do datové schránky dokument nadepsaný jako „PŘÍKAZ“. Formulář vyplňte dle instrukcí v něm uvedených, a zašlete jej úřadu doporučenou poštou, či prostřednictvím datové schránky. Odpor musí být vždy podepsán a datován.
 
Příkaz je rozhodnutím ve zvláštní (zjednodušené) formě správního řízení,  kterým jste byli shledáni vinni ze spáchání přestupku, a byl vám zároveň uložen trest (zpravidla ve formě pokuty). V rozhodnutích je vždy uvedeno poučení, ve kterém naleznete, zda je možné proti rozhodnutí podat odpor, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, a který správní orgán o odporu rozhoduje.  
 
U příkazu je třeba podat odpor do 8 dnů od jeho doručení, přičemž podáním odporu se celý příkaz ruší a správní řízení je následně vedeno od začátku, avšak samozřejmě bude stále vycházet z právního stavu v době, kdy měl být přestupek spáchán. Očekávat tedy můžete případné předvolání na úřad (k němuž se v takovém případě musíte dostavit), kde bude přestupek znovu projednáván a následné vydání rozhodnutí (proti němuž se však můžete odvolat). Velmi doporučujeme, abyste nejpozději po podání odporu svůj případ konzultovali s advokátem.
 
Závěrem upozorňujeme, že neúspěch ve správním řízení s sebou nese vedle uložení příslušné sankce též povinnost úhrady nákladů ve výši 1.000 Kč . 

Odpor musíme podávat jednotlivě. Vzor zasílám v příloze. Až při následujícím jednání ze strany správního odboru budeme postupovat jednotně. A to tak, že náš právní tým připraví několik obran dle situace při dané kontrole v restauraci.

Mějte příjemný den.

Jakub Olbert olbert@sosdekorace.cz