Domů » Archiv stránek » Návrat dětí do škol

Návrat dětí do škol

Chceme vyjádřit zásadní nesouhlas s vládním programem na návrat dětí do škol. Na neděli 11.4. svoláváme demonstrace po celé ČR. Všem starostům bude zaslán dopis od rodičů s výzvou ke schůzce a k jasnému stanovisku zřizovatele k tomuto záměru vlády.  Rodiče vypní otevřený dopis zřizovatelům škol. Tento vzor dopisu je zveřejněn ke stažení pro rodiče na www.otevremecesko.cz. Rodiče po vyplnění zašlou tento dopis zřizovateli školských zařízení. 

Vážená paní starostko / Vážený pane starosto, 

Žádáme Vás o odpověď na níže uvedené otázky v návaznosti na prohlášení ministra školství a nařízení vlády k návratu  děti do škol a to od 12.4.  Jako rodič jsem zásadně proti testovaní dětí bez zdravotních příznaků a jsem proti nošení respirátoru během pobytu ve školském zařízení. Jediné co jsem schopen akceptovat je kontrola teploty žáka při vstupu do školských zařízení. Jako rodič a zákonný zástupce ručím za zdraví svého dítěte a jsem přesvědčen o škodlivostí nošení respirátoru.

 Žádám Vás o stanovení termínu schůzky a to do 9.4. 2021 na půdě školy nebo radnice, kde od Vás jako zřizovatele školy očekáváme jasné stanovisko a odpovědi na níže uvedené otázky O tomto jednání budeme informovat ostatní rodiče naší školy. Na tomto jednání pozveme i zástupce iniciativy Otevřeme Česko –  Chcípl PES a Vraťme děti do škol. V případě, že se do pátku nesetkáme nebo nám nezašlete jasné stanovisko, odmítneme poslat děti do škol. Odpověď prosím zašlete na email……… a v kopii na olbert@otevremecesko.cz

Otázky:

  • Budete vyžadovat testování dětí jako podmínku pro prezenční výuku
  • Budete vyžadovat u dětí nošení respirátorů během pobytu ve školním zařízení
  • V případě odmítnutí rodičů s výše uvedenými podmínkami, zajistíte distanční výuku