Domů » Archiv stránek » Nezavřeme – jak dál po 12.4.2021

Nezavřeme – jak dál po 12.4.2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zítra nám naše vláda přichystala další překážku v našem podnikání. Nová nařízení tentokrát od Ministerstva zdravotnictví ČR budou opřena o pandemický zákon. Pominu to, že zákon je protiústavní a nová nařízení nejsou dostatečně zdůvodněná. Nás všechny zajímá, jak se budeme nadále živit.

Pandemický zákon pamatuje s výjimkou na jednání veřejných i soukromých osob a to v § 2

bod 2 odstavec e:

e) zákaz nebo omezení konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, nebo stanovení podmínek jejich konání snižujících riziko přenosu onemocnění COVID-19, včetně stanovení maximálního počtu fyzických osob, které se jich mohou účastnit; zákaz nebo omezení nelze vztáhnout na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob, které se konají na základě zákona, a shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím,[1]

Vzhledem k tomu, že skoro každá rebelující restaurace je členem hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES a vzhledem k tomu, že kampaň pro volby do Parlamentu v tomto roce již začala, je zcela legitimní, že v našich restauracích budou probíhat schůze každý den. Důležité je:

 • Označit vstup do restaurace plakátem, který najdete na našich stránkách.
 • Označit vstup do restaurace plakátem buňky hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES.
 • Při schůzi se nesmí porušovat hygienická nařízení, zejména rozestupy 2m ( pokud nejsou osoby členy jedné domácnosti a také používání ochrany úst a nosu s výjimkou konzumace jídla či pití.
 • Na schůzi nefunguje prostor jako restaurace ( to je výslovně zakázáno v nařízení), proto občerstvení je zdarma nebo za členský příspěvek.
 • Obsluha členů a sympatizantů je možná, ale pouze v rámci bezplatného občerstvení a v pouze po dobu schůze.
 • Každý, kdo se účastní schůze je registrovaný člen, nebo sympatizant ( popř. budoucí člen), který se zapíše do listiny pozvaných hostů.

Dále doporučujeme, aby účastníci schůze podepsali prohlášení, kde stvrzují svou bezinfekčnost na základě negativního testu ( ne staršího 7 dnů), prodělání nemoci COVID 19 a to nejdéle do 90 dní nebo jsou očkováni.

Při návštěvě policie postupujte stejně jako doposud. Vše zdokumentujte a nahrávejte. Policista ze zákona musí:

 • Obeznámit Vás, proč je na místě.
 • Pokud Vám pouze sdělí, že porušujete nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR, chtějte vědět, jakou část nařízení porušujete a zda tím činíte přestupek.
 • Pokud Vám sdělí, že přestupek činíte, chtějte vědět paragraf a celé znění.
 • Na místě nevypovídejte, odvolejte se na právo nevypovídat.

Krizové situace:

 • Policie Vám chce zavřít provoz a Vaši schůzi označuje za účelovou – vše natočte a opakovaně se ptejte, zda chtějí rozpustit schůzi hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES.
 • Policie Vás chce zajistit – neklaďte odpor, vše nahrávejte a nevypovídejte. Po propuštění se na nás obraťte.
 •  Policie chce občanské průkazy po Vašich hostech – vysvětlete, že to jsou členové hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES a jsou na schůzi. Pokud budou opakovat výzvu, poslechněte.

Právo na sdružování politických stran je garantováno Listinou základních práv a svobod. Jsme registrované politické hnutí, které má zájem se zúčastnit parlamentních voleb. Proto musíme mít rovné podmínky jako ostatní strany, které mají své členy i kluby v Parlamentu ČR, kde se mohou scházet a připravovat volební kampaň.  V případě, že by se nové hnutí nemohlo scházet a pracovat na volební kampani, došlo by k jasnému znevýhodnění mezi parlamentními a neparlamentními stranami. Byla by to jasná diskriminace a popření našeho politického práva k veřejnému působení. Jako účastník voleb 2021 musíme mít rovné podmínky jako politické strany, které působí v současnosti v Parlamentu ČR. Nemůžeme dopustit další diskriminaci a znevýhodňování nových stran, které na rozdíl od těch parlamentních nedostávají žádný příspěvek z rozpočtu na svoji činnost a kampaň!

Dnes už nebojujeme jen o přežití našich provozů, bojujeme hlavně za naše svobody, bojujeme za naše děti. Tato vláda nás chce ohnout v pase a zahnat do koutu strachu. Bude nám stále brát naše pohodlí s tím, že ho vrátí, až když se ohneme.

Já ani mí kolegové nikdy hřbet neohneme.

Jakub Olbert, Jiří Janeček, Radek Žďárecký, Marcel Huml, Jirka Stuchlík a tým Otevřeme Česko – Chcípl PES.

www.otevremecesko.cz


Každý člen se musí zapsat do prezenční listiny.