Domů » Archiv stránek » Volby 2021 » Občanská dohoda – volební program hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES

Občanská dohoda – volební program hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES

Občanská dohoda – volební program hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES

Svoboda a odpovědnost

Volím OČ – volím normální život

Naše děti čekají na naše činy

Osobní svoboda je to nejcennější, co máme

Budoucnost je odpovědnost, odpovědnost je budoucnost.

Už nikdy nezavřeme!

Co nikdy neuděláme:

Nebudeme:– omezovat osobní svobody- uzavírat obchody a služby- zavírat školy- bránit ve sportu a volném pohybu- zvýhodňovat nadnárodní firmy na úkor středních a malých podnikatelů- testovat zdravé dospělé a děti- nařizovat povinné očkování a testování- porušovat Ústavu ČR a zákony- nezneužijeme policii a armádu proti občanům ČR- nedopustíme odloučení rodinných příslušníků- nezneužijeme nouzový stav- nikdo ze zvolených zástupců OČ nebude kumulovat státní funkce- nedopustíme střet zájmů- nedopustíme ekonomickou likvidaci živnostníků

………..už nikdy nedopustíme omezení našich práv a svobod

Co uděláme za prvních sto dnů:– Zrušíme všechny vládní nařízení spojené s nouzovým stavem nebo pandemickým zákonem nebo zákonem o ochraně zdraví- Zřídíme parlamentní vyšetřovací komisi a zahájíme vyšetřování všech zločinů, které spáchala tato vláda, s cílem odsoudit pachatele s náhradou škody z jejich vlastních majetků. A tím zahájíme osobní, trestní a hmotnou odpovědnost politiků- Zahájíme audity veřejných zakázek během nouzového stavu- Udělíme generální amnestii pro všechny pokuty udělené v souvislosti s přestupky vázané na nouzový stav,krizový zákon, pandemický zákon a zákon o ochraně zdraví- Spustíme záchranný program, který představíme před volbami na podporu malého a středního podnikání, s možností odeslání žádostí ještě před volbami tak, aby finanční plnění proběhlo ihned.- Zahájíme personálního audit jednotlivých ministerstev a státních institucí s cílem zefektivnit státní správu.

Co budeme dělat během volebního období:

DOPRAVA– dokončíme páteřní síť dálnic – rozbouráme dosavadní struktury v ŘSD a v dalších podnicích s cílem eliminovat korupci při zadávání státních zakázek na dopravní stavby.  – motivační program pro slušné řidiče                                                                                  – zjednodušíme pravidla silničního provozu a bodovacíhosystému- zrušíme mýtné na silnicích první třídy- zvýšení poplatků mezinárodní tranzitní dopravy- zavedení tolerance alkoholu u řidičů 0,5 promile

FINANCE– zachováme českou korunu a zaručíme právo občanů na hotovostní platbu     – zrušíme EET- zrušíme povinnost vyplňovat dotazníky statistických úřadů- úplná digitalizace komunikace s úřady- zrušíme dotace politickým neziskovým organizacím- zavedení občanské dohody definující výši plateb sociálního a zdravotního pojištění    – nastavení jasných pravidel účasti a odměňování dobrovolných hasičů v případě krizového stavu- zrušení firmy po 10-ti letech ve ztrátě- zavedeme vyrovnaný rozpočet- zvýšení slevy na daň z příjmu na 3 a další dítě     

KULTURA– budeme chránit naše tradiční hodnoty a kulturu- obnovit kulturu s důrazem na naše křesťanské tradice, které je nutné v dnešní době chránit- budeme posilovat ochranu českého jazyka- zrušíme poplatky za televizi a rozhlas- snížení DPH na knihy

OBRANA– zavedeme dobrovolnou roční vojenskou službu- obnovení národní hrdosti a vlastenectví

PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI– zrušíme plošné nařízení- zavedení adresného sociálního systému s cílenou pomocí- nárok na podporu v nezaměstnanosti podmíněnou částečným úvazkem pro veřejno-prospěšné práce- zvýhodníme pracující samoživitele      – dětem umožníme přispívat na penzi svých rodičů       – snížení věku pro odchod do důchodu za každé vychované dítě                                                                      

ZDRAVOTNICTVÍ– založení institutu složeného z odborníků k výzkumu a řízení opatření v případě dalších pandemií- zrušení testování zdravých lidí- zrušení povinného očkování proti COVID- přesunutí očkování k obvodním lékařům- zjednodušení vzdělání sester na evropské standardy- zavedení spravedlivého systému proplácení přesčasůzdravotnického personálu- zahájení kampaně na posílení imunity v návaznosti na zdravý styl života- zpětné bonusy pro pojištěnce s minimálním čerpáním zdravotní péče

MÍSTNÍ ROZVOJ– Ministerstvo pro místní rozvoj zrušíme, část jeho agendy převezme ministerstvo průmyslu a obchodu. Většinu kompetencí převezmou kraje a obce s rozšířenou působností.

PRŮMYSL A OBCHOD.        – vypracování koncepce zdrojů pro příštích 10 let  – omezení dotací obnovitelných zdrojů zvyšujících cenu energií – zrušení dotací nadnárodních společností ze státního rozpočtu- zjednodušení stavebního řízení- podpora výstavby bytů do 70 m2 a to nulovým DPH a novomanželskou půjčkou    – zákaz přimíchávání biosložky do paliv                                                                                         

Školství– snížení administrativy učitelů- zvýšení podílu řemeslných oborů ve školství

Sport– nastavení jasného financování sportu- adresné uplatnění jednotlivých dotací- zrušení Národní sportovní agentury, návrat agendy pod Ministerstvo školství- podpora mládežnického sportu- kontrola investic na základě samo udržitelnosti projektu minimálně 10 let- výstavba multifunkčních hal v okresních městech- návrat dětí ke sportu

Spravedlnost– zavedení povinnosti Ústavního soudu aktivní ochrany Ústavy ČR na základě, již vydaných rozhodnutí/ rozšíření pravomocí ÚS, aby musel aktivně chránit Ústavu ČR- snížení počtu zákonodárců, kteří mohou vznést ústavní stížnost na 5 a to v každé komoře Parlamentu- během nouzového stavu se nesmí schvalovat zákony ve zkráceném řízení, které úzce nesouvisí s tímto stavem- zákony schválené v nouzovém stavu ve zkráceném řízení budou platit pouze po dobu nouzového stavu/ reforma krizového zákona a zákona o bezpečnosti- KSČ mimo zákon- Povinná úhrada nákladů vězňů během výkonu trestu- Většímu vyměřování alternativních trestů- Reforma způsobu trestání tak, aby tres plnil svůj účel v podobě eliminace další recidivy

Zahraniční věci– Zůstaneme členy EU – Usilovat o reformu EU zevnitř- nebudeme přijímat ekonomické uprchlíky- migranti žádající o azyl musí přijmout naše hodnoty, kulturu a jazyk- budeme vystupovat jako sebevědomá a samostatná země

Zemědělství– zákaz pěstování technických plodin určených pro biosložky- zákaz dovozu palmového oleje- zákaz záboru zemědělské půdy- zvýšení soběstačnosti českého zemědělství 

Životní prostředí– zadržování vody v krajině- likvidace invazních, nepůvodních rostlin a podmínky pro přírodní rovnováhu- zrušení dotací na elektroauta- zrovnoprávnění podmínek pro elektroauta a auta na fosilní paliva