Domů » Archiv stránek » Volby 2021 » Volební program

Volební program

1, Kdo jsme

Jsme hnutí manažerů, doktorů, učitelů, svobodných matek, podnikatelů i státních úředníků. Jsme zvyklí tvrdě pracovat a čelit každodenním překážkám. Jsme ti, kteří neuhnou.

Odvaha je to, co nás spojuje.

Naše hnutí bylo založeno po četných konfrontacích se státními složkami, které nepřiměřeně a nezákonně upíraly a dál upírají základní lidská práva a svobody garantované Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod.

Náš prvotní protest, při kterém jsme otevřeli naše provozovny a byli jsme přitom opakovaně vystaveni policejním represím a zatýkání, byl protestem nejen za naše podniky, ale za všechny nezákonně uzavřené nebo omezené služby, prodejny a jiné živnosti.

Nezůstali jsem pouze u protestů. Po mnohých právních konzultacích jsme naše zkušenosti začali předávat dál a aktivně jsme v terénu pomáhali dalším živnostníkům vzdorovat vládní šikaně a vyrovnat se s těmito totalitními praktikami. ¨

Po určitém čase jsme ale pochopili, že jen vzdorovat nestačí. Došlo nám, že je třeba se zapojit aktivně do politického dění a začít věci měnit zevnitř, kde všechny ty nepravosti začínají. Jen tak má naše společnost šanci na změnu, kterou tak nutně potřebujeme.

Každý, kdo bude volit Otevřeme Česko s podporou Chcípl PES, bude volit hnutí, které má za cíl chránit naše práva a svobody. Bude volit hnutí, které vždy bude bojovat za naše děti, za naši budoucnost.

Dlouhodobě deklarujeme, že člověk je zodpovědný sám za sebe a rozhoduje o svém osudu. Osobní svoboda je nade vše a nikdo nesmí žádného člověka ve jménu čehokoliv o tyto svobody připravit. 

Společně s Vámi, našimi voliči, doženeme současné vládní politiky k zodpovědnosti nejen morální, ale i trestné a hmotné.

Společně s Vámi zabráníme destrukci našich práv a svobod, zajistíme našim dětem svobodnou budoucnost.

2, Naše zásady a vize

Osobní svoboda je to nejcennější, co máme.

Ochrana Ústavy ČR je náš základní cíl.

Se zločinci z vlády a Parlamentu nebudeme vyjednávat, postavíme je před soud.

Nikdy nepovýšíme zdraví nad právní řád a svobody zaručené Ústavou ČR.

Nikdy neuhneme.

Nikdy nezavřeme.

3, Co uděláme jako první

 • Obnovíme důvěru v právní stát.
 • Zrušíme všechna vládní nařízení spojená s pandemickým zákonem nebo zákonem o ochraně veřejného zdraví.
 • Zřídíme parlamentní vyšetřovací komisi a zahájíme vyšetřování všech zločinů, které spáchala tato vláda. Cílem je odsoudit pachatele s náhradou škody z jejich vlastních majetků. 
 • Udělíme generální amnestii pro všechny pokuty udělené v souvislosti s přestupky vázané na nouzový stav, krizový zákon, pandemický zákon a zákon o ochraně zdraví.
 • Obnovíme důvěru ve zdravotnictví a školství, kdy zdravotníci léčí a učitelé učí.
 • Ukončíme segregaci lidí na základě očkování nebo jiné podmínky
 • Zrušíme testování zdravých dětí a dospělých.
 • Zastavíme všechny exekuce zahájené v období vládních restrikcí.
 • Zahájíme audity veřejných zakázek, které proběhly během nouzového stavu a pandemické pohotovosti.
 • Zajistíme podporu malým a středním podnikům.
 • Zahájíme personální audity jednotlivých ministerstev a státních institucí s cílem zefektivnit státní správu.
 • Obnovíme normální život bez podmínek, bez lockdownů, omezování výroby a služeb, cenzury a digitální diktatury.

4, Co nikdy nebudeme:

 • Porušovat zákony, Ústavu a Listinu základních práv a svobod,
 • omezovat osobní svobody,
 • uzavírat obchody a služby,
 • zavírat školy a podmiňovat účast v nich,
 • bránit ve sportu a volném pohybu,
 • zvýhodňovat nadnárodní firmy na úkor živnostníků, malých a středních podniků,
 • testovat zdravé děti a dospělé,
 • nařizovat povinné očkování a testování,
 • podmiňovat normální život COVID pasy,
 • zneužívat Policii a Armádu ČR proti vlastním občanům,
 • tolerovat střet zájmů,
 • likvidovat podnikatele, živnostníky a malé a střední firmy,
 • pokračovat v likvidaci českého zemědělství a venkova.

Volební program – proč nás máte volit? – za co bojujeme?

 1. Budeme prosazovat razantní zvýšení ochrany naší ústavy.
 2. Zavedeme trestní a hmotnou odpovědnost zákonodárců při vědomém porušování zákonů a Ústavy ČR.
 3. Zavedeme cestu osobní zodpovědnosti za vlastní zdraví.
 4. Žádný zákon nesmí diskriminovat občana ČR dle kategorií a podskupin.
 5. Budeme podporovat tradiční rodiny – výstavba MŠ, podpora mladých rodin, dostupnější bydlení a zvýšení porodného.
 6. Chceme revizi činnosti státu v oblasti zaměstnanosti, právo na zaměstnání.
 7. Chceme zefektivnit státní správu a samosprávu.
 8. Podporujeme prevenci zdraví, stabilizaci COVID-19 a posílení zdravotního personálu.
 9. Požadujeme schválení upravující vlastnictví půdy a vody, chceme pro lidi energetickou garanci státu, podporujeme obnovu těžby uhlí, regulaci cen a kvalitu potravin. Vymezujeme se proti tzv. Green dealu, který neuváženě prosazuje EU.
 10. Podporujeme amatérský sport, začínající mládež a reprezentační sport.
 11. Podporujeme živnostníky a podnikatele. Uvolníme restrikce. Prosadíme finanční odškodnění poškozených živnostníků a českých firem. Vytvoříme pro ně podpůrné programy.
 12. Budeme prosazovat referendum o vystoupení z EU, popř.  reformu EU a návrat k jejímu základnímu principu fungování.
 13. Budeme prosazovat ochranu našich státních hranic.
 14.  Jsme proti přijímání migrantů bez jasných podmínek.