Domů » O nás – Kdo a co je Hnutí PES

O nás – Kdo a co je Hnutí PES

Hnutí PES (dříve Chcípl PES) vzniklo jako reakce na dlouhodobou neschopnost vlády i opozice efektivně řešit tzv. covidovou krizi. Jsme podnikatelé, učitelé, lékaři, sestry, ale i státní zaměstnanci, důchodci nebo studenti. Jsme lidé, kterým není lhostejná naše budoucnost. Jsme připraveni bojovat za naše práva a svobody tak, abychom předali další generaci naši zemi svobodnou.

Dlouhodobě deklarujeme, že člověk je zodpovědný sám za sebe a rozhoduje o svém osudu. Svoboda je nade vše a nikdo nesmí žádného člověka ve jménu čehokoliv o tyto svobody připravit. 

Náš boj probíhá současně na několika frontách – pořádáme fóra, demonstrace, jednáme s politiky a odborníky, podáváme žaloby, předkládáme návrhy řešení, pomáháme. Zejména však spojujeme lidi.

Naše práce má úspěchy. Zejména jde o zastavení novelizace krizového zákona č. 240, zastavení novely pandemického zákona v Senátu nebo předčasné zrušení vyhlášky o povinném očkování proti covid-19.

Naše úsilí také obracíme k pomoci těm, kteří jsou v bezvýchodných situacích. Hledáme a navrhujeme řešení současné krize. Pomáháme v oblasti práva, vzdělávání a informovanosti v aktuálních situacích.

Budeme nadále bránit naši ústavu a právní systém. To jsou podle nás základní kameny fungující demokratické společnosti. Žádné vyšší blaho nikdy nesmí porušit tato základní pravidla svobodné společnosti.


Desatero Hnutí PES – o co usilujeme

1. Zajištění svobody, demokracie a základů právního státu v ČR.

2. Ochrana tradiční rodiny a obyvatel ČR.

3. Zrušení pandemického zákona, diskriminace, segregace vč. agendy COVID-19 v ČR.

4. Zavedení ekonomické stability a férového podnikatelského prostředí bez dotací s adresnou sociální politikou v ČR.

5. Zastavení, případně zastropování cenového nárůstu energií, životních a výrobních nákladů občanů ČR.

6. Česká republika jako suverénní země Evropy se svébytnou budoucností.

7. Vypsání referenda o vystoupení z Evropské unie.

8. Zavedení mezinárodní ekonomické, obchodní, kulturní a společenské spolupráce s ostatními národy v rámci Evropy i světa.

9. Zajištění přístupu všem odborníkům do médií a veřejnoprávní Českou televizi i Český rozhlas odpojit od koncesionářských poplatků.

10. Vyšetření porušování ústavy v ČR a rozkrádání státního rozpočtu od vzniku pandemie COVID-19, a to vč. trestní a hmotné odpovědnosti těch, kteří se provinili.