Domů » Petice

Petice

Petice za zákaz vývozu levné elektřiny mimo ČR

„Žádáme, aby vláda České republiky pod vedením Petra Fialy (ODS) začala zodpovědně a realisticky řešit problém zdražování energií a zmírnila dopady cen energií na občany i na ekonomiku České republiky…“

Petice za demisi vlády Pětikoalice

„Zásadně nesouhlasím se snahami vlády omezovat základní práva a svobody lidí šikanózními „opatřeními“ a účelovými návrhy zákonů, které jsou v rozporu s Listinou základních práv a svobod…“

Petice za zrušení pandemického zákona

„My, občané ČR žádáme, aby PS PČR zrušila zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů…“


Archiv

Petice proti povinnému očkování

„Každý občan má právo se rozhodnout, zda se nechá očkovat či nenechá očkovat proti Covid19…“

Deklarace IZS

„My, členové IZS a ozbrojených sil ČR již nemůžeme mlčet. Kategoricky nesouhlasíme s povinnou vakcinací proti nemoci, kterou velká část z nás již bez větších potíží prodělala…“

Deklarace lékařů

„Medicínský problém je v současnosti zneužíván k prosazování politických a ekonomických cílů za současného omezování svobody a diskriminování jedné skupiny lidí…“

Deklarace sester

„Jsme toho názoru, že nejvíce selhávají odborníci a s nimi ti lékaři, kteří nevedou dialog. Přenechali odpovědnost v rozhodování na neodborné vládě a marketérech, kteří mají jiné zájmy…“

Deklarace právníků

„Deklarace za dodržování základních práv občanů České republiky zaručených Listinou základních práv a svobod a za obnovu principů demokratického právního státu…“

Deklarace studentů

„Jsme proti jakékoliv propagaci vakcinace proti covid-19 na školách a univerzitách. Téma očkování by se na školách vůbec nemělo vyskytovat…“