Domů » Petice : Normální život bez podmínek

Petice : Normální život bez podmínek

Nová petice za Normální život bez podmínek. Petici si vytiskněte, označte si provozovnu PETIČNÍ MÍSTO a sbírejte podpisy. Děkujeme

Petice je i v elektronické podobě, ale písemná je relevantnější.

 Normální život bez podmínek

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod

a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů

  • My, níže podepsaní občané ČR, odmítáme  porušování našich ústavních práv a svobod
  • odmítáme covid pasy
  • odmítáme povinné testování nebo očkování

Odůvodnění

Vláda ČR zaváděním podmínky plošného testování na onemocnění Covid-19 pro vstup do restaurací, kadeřnictví a jíních podniků či živností porušuje základní práva občanů ČR garantovaných Ústavou ČR.

Testování představuje kromě zásahu do integrity lidského těla také nepřiměřený nátlak na psychiku testovaného jedince Vláda ani ministerstvo nepředložily dostatečně odůvodněné přínosy ani vyhodnocení nežádoucích účinků tohoto opatření. 

Petiční výbor ve složení:

Michala Sedláková, Bachova 1591/6, Praha 4, 149 00
Markéta Pokorná, Pod Plešivcem 262 23, Jince, 

Jiří Janeček, Eškova 33, 26223, Jince

Jakub Olbert, Nad Šeberákem 3, 148 00 Praha 4

Petici zasílejte na: Na petiční místo –  Malý Janek, Eškova 33, 262 23 Jince

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

Poznámka:

1) Tato petice bude po naplnění dostatečného množství podpisů předána: vládě ČR

2) Jakékoli sdělené osobní údaje všech osob podepisujících Petici budou využity

výhradně jen k petičním účelům a bude s nimi dále nakládáno dle pravidel nakládání a ochrany osobních údajů a GDPR