Domů » Petice za vrácení dětí do školy

Petice za vrácení dětí do školy

Po úspěšné elektronické petici, kterou uspořádala Iniciativa Vraťme děti do školy s počtem 10 000 podpisů, spouštíme společně s Iniciativou Vraťme děti do školy petici, se kterou můžeme předstoupit před petiční výbor Parlamentu ČR

Do školy jedině BEZ PODMÍNEK! Bez roušek, testování a očkování proti Covidu-19

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod

a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů

My, níže podepsaní občané ČR, odmítáme poslat děti do škol, pokud na nich bude vynucováno opakované testování, celodenní zakrývání dýchacích cest, případně i očkování proti Covidu-19.

Odůvodnění

Vláda ČR zaváděním podmínky plošného testování dětí na onemocnění Covid-19 pro vstup do škol porušuje ústavní právo dětí na vzdělání.

My, rodiče a zákonní zástupci, důrazně nesouhlasíme s nařizováním opakovaného plošného testování ZDRAVÝCH dětí bez dostatečného lékařského, ekonomického i morálního zdůvodnění.

Testování představuje kromě zásahu do integrity lidského těla také nepřiměřený nátlak na dětskou psychiku. Nesouhlasíme s celodenním zakrýváním dýchacích cest dětí ve školách. 

Vláda ani ministerstvo nepředložily dostatečně odůvodněné přínosy ani vyhodnocení nežádoucích účinků tohoto opatření. 

Dokud nebude narovnáno bezpráví, kterého se Vláda ČR dopouští na našich dětech, budeme bránit jejich právo na vzdělání a na zdraví bez podmínek.

Iniciativa Vraťme děti do školy a hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES usiluje o návrat všech žáků a studentů do škol:

• bez podmínky zakrývání dýchacích cest při vyučování

• bez podmínky opakovaného testování zdravých dětí

• bez podmínky očkování proti Covid-19

Bráníme právo našich dětí na vzdělání a na zdraví bez podmínek. Bráníme svobodu občanů naší země.

Petiční výbor

Mgr. Alice Pelikánová, Na Úhoru 30, Plzeň 318 00
Mgr. Pavla Drbalová, Budějovická 819/40, 140 00 Praha 4
Markéta Pokorná, Pod Plešivcem 122, Jince 262 23
Marie Maříková, V Šipce 11, Plzeň, 301 00

Jiří Janeček, Eškova 33, 262 23, Jince

Jakub Olbert, Nad Šeberákem 3, 148 00 Praha 4

Petici zasílejte na: Petiční místo Otevřeme Česko – Chcípl PES ( Malý Janek), Eškova 33, 262 23 Jince

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.).

Poznámky:

1) Tato petice bude po naplnění dostatečného množství podpisů předána Petičnímu výboru PSP ČR.

2) Jakékoli sdělené osobní údaje všech osob podepisujících Petici budou využity výhradně k petičním účelům a bude s nimi dále nakládáno dle pravidel nakládání a ochrany osobních údajů a GDPR.