Domů » Volby » Mgr. Šárka Oharková

Mgr. Šárka Oharková

Volební obvod 19, kandidátka č. 3

Bojuji za svobodu a za naše děti

Hájím práva těch nejzranitelnějších, těch, jejichž hlas není slyšet, ale pro rodiče a budoucnost naší země těch nejdůležitějších. Našich dětí. Děti nemají volební právo, proto jejich hlas není slyšet. Poslední 2 covidové roky byly náročné nejen pro nás dospělé, ale také pro naše děti. 

Nejsem profesionální politička. Jsem však hluboce rozčarována společenským trendem, který v posledních letech udávají karierní politici – lidé s vysokými osobními ambicemi, avšak nízkou schopností vnímat potřeby běžných lidí. Já jsem především matkou, obyvatelkou Prahy 15 a advokátkou. Jako matka mám potřebu zlepšovat věci, které se týkají budoucnosti dětí. Jako obyvatelce Prahy 15 mně leží na srdci rozkvět této městské části, kterou mám velmi ráda. A jako advokátka nemohu přehlížet legislativní excesy, které se pomalu stávají každodenní součástí dění a obyčejným lidem negativně zasahují do života.

Proč jsem se rozhodla kandidovat do senátu?

Spolu s Hnutím PES jsem se aktivně podílela na úpravě novely pandemického zákona a díky společnému úsilí byla prosazena novela v mírnější formě. S Hnutím PES jsemv únoru 2022 dokázala zmírnit naprosto bezprecedentní a zásadní zásah do ústavních práv v historii samostatné České republiky. Tato zkušenost mě inspirovala bojovat tímto způsobem dále a využít mých odborných právních znalostí a zkušeností.

Vstup do Senátu by mně dal příležitost přímo ovlivňovat právě ty věci, které považuji za zásadní. V první řadě dodržování základních lidských práv daných zákony a garantovaných ústavou. Všichni jsme byli v posledních letech svědky ohýbání zákonů pro blaho elit a na úkor většiny. A to musí skončit! Protože pokud zůstaneme pasivní, pokud nic neuděláme teď, naše ignorance dopadne především na naše děti. Všichni přeci chceme žít ve světě, kdy svoboda, jasná pravidla a dodržování zákonů platí pro všechny stejně. A všichni chceme žít v prostředí, které se rozvíjí podle přání obyvatel, nikoliv diktátem nadnárodních korporací, developerů a finančních zájmů těch, kteří žijí jinde. 

Pro mě je domov místo, kde mám byt, rodinu a harmonické prostředí. Přeji si, abychom my všichni, kteří žijeme na Praze 11 a 15, měli možnost to, co máme rádi, uchovat, a to, co se nám nelíbí, změnit.

Má volební kampaň se nemůže rovnat volebním kampaním některých jiných kandidátů do senátu, kterou připravují týmy odborníků, a kterou často platí různá zájmová lobby, která hájí své vlastní zájmy, nikoliv zájmy obyčejných občanů.

Pomozte mně udělat Prahu 15 ještě lepší i pro naše děti, i pro nás! Prosím přispějte mi na volební kampaň na transparentní účet Hnutí PES: 6084472319/0800

Krátce o mně

Do voleb vstupuji pod č. 3 za volební obvod 19 jako nezávislá kandidátka za hnutí „Právo Ekonomika Svoboda“ (PES) do Senátu Parlamentu ČR. S hnutím PES spolupracuji od roku 2021 a ve stejném roce jsem začala spolupracovat i s iniciativou „Vraťme děti do škol bez podmínek“ jako právní poradce na „Lince svobody“. Od roku 2022 spolupracuji s JUDr. Jindřichem Rajchlem ve spolku „Advokáti za svobodu“. Ať už se jedná o Linku svobody nebo Advokáti za svobodu, jako týmy profesionálů pomáháme obyčejným lidem proti zvůli úředníků (bojujeme zejména proti nesmyslným nařízením a absurdním pokutám), poskytujeme poradenství zaměstnancům proti šikaně ze strany zaměstnavatelů a především poskytujeme poradenství rodičům, jak čelit protiprávním nařízením systému, které ve svém důsledku omezují ústavně zakotvené právo na vzdělání dětí, a to bez podmínek.

A proč kandiduji do senátu?

1. Protože věřím, že mohu věci, které považuji za zásadní, změnit. Jako právnička mám zkušenosti s právním prostředím a vyznám se v zákonech. 

2. Protože jsem jako advokátka zvyklá hájit práva lidí. Budu se moci zasadit o to, aby základní práva zůstala nedotčena, aby nebyla oklešťována jinými zákony a vyhláškami, čehož jsme za poslední 2 roky byli svědkem.

3. Protože téměř celý život žiji na území Prahy 15, znám velmi dobře výhody a problémy této části Prahy, včetně přilehlé a lidnaté Prahy 11. Dětství jsem strávila procházkami s rodiči okolo Hostivařské přehrady nebo v Hostivařském lesoparku.

4. Protože jako senátorka budu mít možnost předkládat návrhy zákonů a zasadit se tak o zvýšenou ochranu přírody v Praze, zejména zamezení zmenšování Hostivařského lesoparku a Trojmezí ve prospěch developerské výstavby. Aby i další generace dětí mohly prožít v Praze stejně krásné dětství jako já.

5. Z pozice senátorky mohu také iniciovat zrušení tzv. modrých zón v Praze. Modré zóny nejsou nic jiného než další forma daně, tentokrát za automobil. Vlastnictví auta v dnešní době není luxus, ale nutnost. Rodiče malých dětí, starší lidé i lidé různě zdravotně postižení potřebují automobil. Existencí modrých zón se problém parkování v Praze nevyřešil, avšak má dopad do rodinných rozpočtů.

Neslibuji věci, které z pozice senátorky nemohu změnit, především věci, o kterých může rozhodovat zastupitelstvo obce. Slibuji, že budu především hájit základní práva občanů této země, a především práva dětí na bezpečné dětství a přístup ke vzdělání bez absurdních podmínek.

Jako matka boj za ochranu a svobodu našich dětí nikdy nevzdám!

Volte č. 3. Pro Prahu 11, 15 a 22. Pro naše děti.